94 prosent

Hvert år slippes ca 2 millioner sauer ut på beite i Norge. I skog og fjell. 130,000 kommer aldri tilbake. Av ulike årsaker - sykdom, skader, flått, forgiftning og rovdyr. Av de 130,000 ble det i fjor utbetalt rovdyrerstatning for 20,000 sauer. 1% av alle sauene som slippes ut på beite, altså. Dette betyr IKKE at det er dokumentert at det er rovdyr som står bak. Dette tallet er lavere. Bare 10% omtrent. 90% er antatt drept av rovdyr - etter en skjønnsmessig vurdering gjort hos Fylkesmannen.

Uansett - det er rimelig å påstå at rovdyr er et ganske lite problem for de som driver med sau - selv om det helt klart er geografiske forskjeller. Det estimeres at bjørn står for ca 40% av tapene, gaupe ca 20%, ulv ca 18% og kongeørn 13% (kilde: Miljødirektoratet). Ulven står altså for under en femtedel av den ene prosenten av sauer som det antas er tatt av rovdyr. Av de 2,000,000 sauene som slippes ut på beite hvert år i Norge, altså. I lys av dette er det forståelig at noen synes norske bønder burde roe seg ned litt. Når det gjelder ulven. Selv om hver sau er viktig. Og selv om sauer er veldig ålreite dyr. Når man slipper 2 millioner sauer - som fra naturens side ikke nødvendigvis er godt rustet for et langt opphold i norske fjell og skoger, bør man kanskje heller prise seg lykkelig over at nesten 94% kommer tilbake i god behold. Eller?

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits