Om å skape tillit

Motstandere av GMO er motstandere av GMO fordi de mener GMO er dårlig for helsen vår, miljøet vårt og at vi vet for lite om langtidsvirkningene av GMO. Og det er kanskje riktig. Selv om det etter 20 år med bruk av GMO-planter i landbruket ikke er påvist håndfaste negative effekter - rent vitenskapelig sett - for verken helse eller miljø. Jeg mistenker at motstandere av GMO er motstandere av GMO fordi de ikke liker GMO. Og/eller selskapene som står bak. Og det er fint nok. I og for seg. Det blir litt som tilhengere av økologi er tilhengere av økologi fordi de liker økologi. Til tross for at vitenskapen ikke støtter dem. Det blir i bunn og grunn et spørsmål om tro. Det blir en ideologi. Og da har vitenskapen som kjent dårlige kår. Da bedriver man en selektiv "fact finding" - i håp om å finne noe som støtter ideologien. Helheten er uinteressant. Kan det virke som. Og det er kanskje ikke så lurt. Det er i hvert fall ikke slik vi burde skaffe oss kunnskap.

Anyway - det å være motstander av GMO og/eller tilhenger av økologi er helt legitimt. Helt OK. Jeg har absolutt ingen problemer med det. Selv om jeg synes man burde kalle en spade en spade. Istedenfor å tåkelegge.

Når det er sagt tror jeg det kan være veldig lurt av norsk landbruk å være motstander av GMO. Det kan nemlig gjøre norsk landbruk annerledes. Unikt. Til noe som ingen andre har. Og det kan være en bra posisjon. En verdiskapende posisjon. Dette kan være en posisjon som gir gode langtidsvirkninger for norsk landbruk. Uavhengig om man virkelig tror at GMO er farlig eller ei. Når det gjelder økologi ser jeg ikke den samme positive effekten. For økologi er et globalt fenomen. Alle gjør det. Selv om ingen har klart å påvise at det er bra. For verken helse eller miljø.

For når alt kommer til alt handler det - i et internasjonalt matmarked - om å vinne forbrukernes tillit. Det handler om å skille seg ut. Fra resten. Derfor bør norsk landbruk søke mot en posisjon som er unik - og ikke mot en posisjon hvor man er til forveksling lik alt annet landbruk. Og her kan GMO - eller mangelen på sådann - spille en viktig rolle. Fordi det kan gjøre norsk landbruk annerledes og skape den tilliten som trengs. For å overleve.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits